7.11.2023

Dobrý den,
upozorňujeme, že dne 14.11.2023 od 8 do 15 hod. bude probíhat v ulicích Kuttelwascherova a Fejfarova blokové čištění komunikací a v tomto čase nebude možné parkovat autem na ulici.

Výbor SVJ31.10.2023
Dobrý den,
tento týden začíná firma ADEZ PRAHA s.r.o. práce na nové elektroinstalaci zásuvek do garážových stání dle schválené nabídky na shromáždění vlastníků dne 29.5.2023.
Tento týden budou probíhat práce v rozvaděčích jednotlivých vchodů, od příštího týdne by začaly probíhat práce v garážích.
Během tohoto týdne předáme harmonogram pro vstupy do jednotlivých garáží. Je plánováno, že práce v garážích začnou od vchodu 921, vlastní práce v garážích představují pouze výměnu kabelů a zásuvek ve středové části garáží po obou stranách.

Děkujeme za spolupráci
Výbor SVJ


22.6.2023
Dobrý den,
společnost Teplo pro Prahu nás informovala o plánované odstávce teplé vody v ulici Kuttelwascherova, která proběhne ve dnech od 8.7.2023 do 18.7.2023.

Výbor SVJ29.5.2023
Dobrý den,
dnes nám byla nahlášena oprava hlavních přívodních ventilů pro přípravu tepla a teplé vody na objektu Kuttelwascherova.
Výbor SVJ

Na společné Výměníkové stanici pro objekty :

Společenství vlastníků Kuttelwascherova 921- 929“ a Společenství pro dům Vybíralova č. p. 930 – 938“

 bude dne 31.5.2023 a čase 08,00-17,00 hod.  VÝPADEK V DODÁVCE TEPLA A TEPLÉ VODY.

 Důvodem je havarijní stav hlavních přívodních ventilů pro přípravu Tepla a Teplé vody pro obě SVJ.

Práce bude provádět společnost Montservis.

Odpovědný technik : p. Kuchyňka 723 366 810


15.5.2023
Energetický štítek PENB domu
Pro informaci níže uvádíme Průkaz energetické náročnosti budovy Kuttelwascherova.
Je zpracován již na náš současný stav, tj. i se zateplením a lodžiemi na jižní straně.
Dům dosahuje třídy C.

PENB grafika
PENB protokol

Výbor SVJ


13.3.2023

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se objevilo několik  případů problému s posuvným zasklením lodžií, prosíme, aby si všichni zkontrolovali funkčnost pojezdu  a zavírání zasklení lodžií, případně jiné závady související se zasklením a tyto závady nám nahlásili.

Dodavatelská firma by následně zaslala 2 – 3 termíny, kdy by přijeli provést revize a opravy.

S pozdravem

Výbor SVJ19.1.2023

Dobrý den,

v souvislosti s koupí pozemků pod bytovým domem Kuttelwascherova 921 – 929 bychom Vás po konzultaci s Finančním úřadem pro Prahu 9  chtěli upozornit na povinnost podat do 31.1.2023 přiznání daně z nemovitosti a tím aktualizovat historicky vyměřenou výši daňové povinnosti.

Výše naznačená změna se fakticky  netýká daně z nabytého pozemku (ten se v přiznání samostatně neuvádí), ale změny koeficientu pro výpočet daně z vlastněné bytové jednotky podle § 10 odst. 3 ZDN:


 • §10 Základ daně

(3) Základem daně ze staveb a jednotek u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená

a) koeficientem 1,22, je-li

1. tato zdanitelná jednotka v budově bytového domu a

2. její součástí podíl na pozemku nebo je-li její vlastník spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkamiV případě použití tohoto koeficientu ve výši 1,22 (místo dosavadního ve výši 1,20) se zvýší roční daň z nemovitosti o 20 Kč.


V případě výše popsaného daňového přiznání je možné požádat v příslušném formuláři zároveň požádat o zasílání údajů pro platbu daně emailem místo složenky, jejíž použití bude od letošního roku zpoplatněno.Asi nejjednodušší pro vyplnění formuláře daně z nemovitosti je použít Průvodce z aplikace Moje daně ministerstva financí:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/pruvodce/aUulCwqV5jr9xVRQh8Oog-iV/dne/pr5/uvod


 Data potřebná k vyplnění formuláře:

Finanční úřad: hlavní město Praha

Územní pracoviště: Praha 9

ř.303 Název obce: Praha 14

ř. 304 Název katastrálního území: Černý Most

ř. 306 Zdanitelné stavby

Rok dokončení stavby (kolaudační rozhodnutí dle Prohlášení vlastníka): 1996

Číslo popisné, číslo jednotky, parcela, podlahová plocha – podle listu vlastnictví:

Číslo popisné

Typ jednotky

Číslo dveří

Jednotka dle KN

Parcela

Podlahová plocha (m2)

921

Byt

1

921/1

232/52

96,62

   

2

921/2

232/52

96,62

   

3

921/3

232/52

96,62

   

4

921/4

232/52

97,62

   

5

921/5

232/52

96,62

   

6

921/6

232/52

97,62

   

7

921/7

232/52

96,62

   

8

921/8

232/52

97,62

           
 

Garáž

01

921/9

232/52

19,08

   

02

921/9

232/52

19,08

   

03

921/9

232/52

19,08

   

04

921/9

232/52

19,08

   

05

921/10

232/52

19,08

   

06

921/10

232/52

19,08

   

07

921/10

232/52

19,08

   

08

921/10

232/52

19,08

 

 

 

 

 

 

922

Byt

9

922/1

232/53

96,62

   

10

922/2

232/53

96,62

   

11

922/3

232/53

96,62

   

12

922/4

232/53

97,62

   

13

922/5

232/53

96,62

   

14

922/6

232/53

97,62

   

15

922/7

232/53

96,62

   

16

922/8

232/53

97,62

           
 

Garáž

09

922/9

232/53

19,08

   

10

922/9

232/53

19,08

   

11

922/9

232/53

19,08

   

12

922/9

232/53

19,08

   

13

922/10

232/53

19,08

   

14

922/10

232/53

19,08

   

15

922/10

232/53

19,08

   

16

922/10

232/53

19,08

 

 

 

 

 

 

923

Byt

17

923/1

232/54

96,62

   

18

923/2

232/54

96,62

   

19

923/3

232/54

96,62

   

20

923/4

232/54

97,62

   

21

923/5

232/54

96,62

   

22

923/6

232/54

97,62

   

23

923/7

232/54

96,62

   

24

923/8

232/54

97,62

           
 

Garáž

17

923/9

232/54

19,08

   

18

923/9

232/54

19,08

   

19

923/9

232/54

19,08

   

20

923/9

232/54

19,08

   

21

923/10

232/54

19,08

   

22

923/10

232/54

19,08

   

23

923/10

232/54

19,08

   

24

923/10

232/54

19,08

 

 

 

 

 

 

924

Byt

25

924/1

232/55

96,62

   

26

924/2

232/55

96,62

   

27

924/3

232/55

96,62

   

28

924/4

232/55

97,62

   

29

924/5

232/55

96,62

   

30

924/6

232/55

97,62

   

31

924/7

232/55

96,62

   

32

924/8

232/55

97,62

           
 

Garáž

25

924/9

232/55

19,08

   

26

924/9

232/55

19,08

   

27

924/9

232/55

19,08

   

28

924/9

232/55

19,08

   

29

924/10

232/55

19,08

   

30

924/10

232/55

19,08

   

31

924/10

232/55

19,08

   

32

924/10

232/55

19,08

 

 

 

 

 

 

925

Byt

33

925/1

232/56

96,62

   

34

925/2

232/56

96,62

   

35

925/3

232/56

96,62

   

36

925/4

232/56

97,62

   

37

925/5

232/56

96,62

   

38

925/6

232/56

97,62

   

39

925/7

232/56

96,62

   

40

925/8

232/56

97,62

           
 

Garáž

33

925/9

232/56

19,08

   

34

925/9

232/56

19,08

   

35

925/9

232/56

19,08

   

36

925/9

232/56

19,08

   

37

925/10

232/56

19,08

   

38

925/10

232/56

19,08

   

39

925/10

232/56

19,08

   

40

925/10

232/56

19,08

 

 

 

 

 

 

926

Byt

41

926/1

232/57

96,62

   

42

926/2

232/57

96,62

   

43

926/3

232/57

96,62

   

44

926/4

232/57

97,62

   

45

926/5

232/57

96,62

   

46

926/6

232/57

97,62

   

47

926/7

232/57

96,62

   

48

926/8

232/57

97,62

           
 

Garáž

41

926/9

232/57

19,08

   

42

926/9

232/57

19,08

   

43

926/9

232/57

19,08

   

44

926/9

232/57

19,08

   

47

926/10

232/57

19,08

   

48

926/10

232/57

19,08

   

45

926/10

232/57

19,08

   

46

926/10

232/57

19,08

 

 

 

 

 

 

927

Byt

49

927/1

232/58

96,62

   

50

927/2

232/58

96,62

   

51

927/3

232/58

96,62

   

52

927/4

232/58

97,62

   

53

927/5

232/58

96,62

   

54

927/6

232/58

97,62

   

55

927/7

232/58

96,62

   

56

297/8

232/58

97,62

           
 

Garáž

53

927/10

232/58

19,08

   

54

927/10

232/58

19,08

   

55

927/10

232/58

19,08

   

56

927/10

232/58

19,08

   

52

927/9

232/58

19,08

   

50

927/9

232/58

19,08

   

51

927/9

232/58

19,08

   

49

927/9

232/58

19,08

 

 

 

 

 

 

928

Byt

57

928/1

232/59

96,62

   

58

928/2

232/59

96,62

   

59

928/3

232/59

96,62

   

60

928/4

232/59

97,62

   

61

928/5

232/59

96,62

   

62

928/6

232/59

97,62

   

63

928/7

232/59

96,62

   

64

928/8

232/59

97,62

           
 

Garáž

62

928/10

232/59

19,08

   

61

928/10

232/59

19,08

   

63

928/10

232/59

19,08

   

64

928/10

232/59

19,08

   

57

928/9

232/59

19,08

   

58

928/9

232/59

19,08

   

59

928/9

232/59

19,08

   

60

928/9

232/59

19,08

 

 

 

 

 

 

929

Byt

65

929/1

232/60

96,62

   

66

929/2

232/60

96,62

   

67

929/3

232/60

96,62

   

68

929/4

232/60

97,62

   

69

929/5

232/60

96,62

   

70

929/6

232/60

97,62

   

71

929/7

232/60

96,62

   

72

929/8

232/60

97,62

           
 

Garáž

70

929/10

232/60

18,00

   

65

929/9

232/60

19,08

   

67

929/9

232/60

19,08

   

68

929/9

232/60

19,08

   

69

929/10

232/60

18,00

   

66

929/9

232/60

19,08

 

 

 

 

 

 


Výbor Společenství vlastníků Kuttelwascherova 921 -9294.1.2023

Úhrada členského příspěvku člena Stavebního bytového družstva Praha

Vážená paní / vážený pane, vážení členové družstva,

dovoluji si Vám tímto připomenout povinnost člena družstva uhradit členský příspěvek SBD Praha (dále také jen „družstvo“).

Podle čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku. Členský příspěvek pro rok 2023 preferujeme uhradit:

 • převodem či složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením Vašeho členského čísla jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 31. 1. 2023.
 • v případě, že člen družstva nemá výše uvedené možnosti, lze v mimořádných případech uhradit členský příspěvek hotově v pokladně družstva v návštěvní den, kterým je středa od 8.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin.

Výše ročního členského příspěvku se nemění a činí pro členy družstva – vlastníky částku 120 Kč.

V případě nejasností ohledně členství, nebo Vašeho členského čísla, kontaktujte oddělení členské evidence  paní Hanu Pavlíkovou(tel:739 548 994;e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

V případě nejasností ohledně úhrady členských příspěvků kontaktujte účetní Lucii Valterovou na telefonu 739 548 997 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Pro úplnost informace uvádím, že členů družstva – nájemců se výše uvedená informace netýká, protože jejich roční členský příspěvek ve výši 120 Kč je hrazen společně s úhradou nájemného.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré v roce 2023.

Mgr. Martin Kroh v. r.

předseda představenstva                                                                                 

V Praze, dne 2.1.202315.12.2022
Vážení členové Společenství vlastníků Kuttelwascherova 921-929, jako zplnomocněný zástupce jsem včera v originálním provedení obdržel od Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 125 paré originálu ,,Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp.zn. V-63481/2022-101´´,tj. oficiální doklad o úspěšném dokončení procesu koupě pozemku po objektem Kuttelwascherova 921-929 / viz příloha/ .
Vyrozumění o vkladu

Z úsporných důvodů nebudu všem zúčastněným obdržená vyrozumění rozesílat poštou.   Ti, co v domě bydlí, naleznou originál ,,Vyrozumění´´ v nejbližších dnech v poštovních schránkách. Ostatní si jej mohou po předchozí dohodě / volejte na tel.č. +420 602139984 nebo pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./ u mne vyzvednout.

Ještě jednou děkuji za důvěru a spolupráci v realizaci výše uvedeného a přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 2023 .

Ing.Jan Sobotka

předseda výboru Společenství vlastníků Kuttelwascherova 921 - 929
8.12.2022
Nákup pozemků pod bytovými domy Kuttelwascherova
Pro informaci oznamujeme, že Katastrální úřad zapsal dne 7.12.2022 převod pozemků pod bytovými domy Kuttelwascherova (list vlastnictví č. 6809, k.ú. Černý Most).

Výbor SVJ6.12.2022
Změna měsíčních záloh

Dobrý den,
v návaznosti na navyšování služeb a cen energií bychom vás chtěli informovat o  úpravách měsíčních výší záloh (o kterých rozhodl výbor Společenství v rámci pravomoci, která na něho byla delegována v květnu t.r. Shromážděním vlastníků).

Nové předpisy měsíčních plateb a jejich rozeslání členům Společenství by mělo být provedeno BD Praha (správcem) tak, abyste jej obdrželi nejpozději 20.prosince 2022.

Změny (navýšení) jsou následující:
                                                                                    Byt                                                              Garážové stání

Provozní náklady                                            + 46,-Kč  / 69,-Kč/                                            + 10,-Kč  / 15,-Kč/

Běžné opravy                                                  + 46,-      / 69,-/                                                 + 10,-      / 15,-/

Pojistné                                                            + 29,-     / 58,-/                                                  + 6,-        / 12,-/

Odvoz odpadů                                                 + 50,-    / 225,-/                                                 + 6,-        / 42,-/

El. energie spol. prostor                                  + 62,-   /  93,-/                                                    + 12,-     / 18,-/

Správa                                                                  -                                                                     + 45 ,-

CELKEM/měs.:                                                   +   233,-Kč   / měs.                                         +  89,- Kč

TEPLO                                                                 + 10 %                                                                  -

TUV                                                                      + 10 %  

Pozn.:
Na základě vyjádření našeho dodavatele tepelné energie, společnosti Teplo pro Prahu, je budoucí předběžná palivová cena tepla ovlivněna rostoucími náklady na nakoupené teplo od primárního dodavatele. Vzhledem k tomu, že teplo dodávané do našeho objektu je vyráběno primárně z hnědého uhlí v teplárně Mělník, tak se na nakoupenou energii z tohoto zdroje nevztahuje žádné z aktuálních vládních nařízení o zastropování cen. Dojde-li v této oblasti k nějaké změně, promítne dodavatel vše do naších cen dodávaného tepla.                                     

2.10.2022
Kupní smlouva pro pozemky pod bytovými domy Kuttelwascherova
Rádi bychom vás informovali, že po překonání ,,administrativně-právních´´ překážek na straně prodávajícího došlo k podpisu i úhradě kupní ceny smlouvy pro pozemky pod bytovými domy Kuttelwascherova. V případě zájmu kupujících je smlouva k dispozici k nahlédnutí po domluvě s výborem SVJ.
Smlouva by měla být v nejbližších dnech prodávajícím zaslána k zapsání změny vlastnických poměrů na katastr nemovitostí.

Upozorňujeme, že do ukončení katastrálního řízení stále platí ,,plomba´´ na jakékoli změny ve struktuře vlastnictví na katastru nemovitostí, tj. družstvo nebude realizovat převody jednotek do osobního vlastnictví a katastr nemovitostí realizovat změny v případě prodeje již vlastněných jednotek.

Výbor SVJ


20.9.2022
Začátek topné sezóny
Dle vyjádření dodavatele tepla by měla začít topná sezóna dnes, nejpozději zítra.
Prosíme proto vlastníky bytů v nejvyšších patrech, aby prováděli se zahájením topné sezóny průběžné odvzdušnění radiátorů. Letos v létě byl celý systém vypuštěn a nově napuštěn a určitě tam bude dost vzduchu a asi jedno odvzdušnění stačit nebude.

Děkujeme

Výbor SVJ


18.7.2022
Kuttelwascherova - malování společných prostor

Dobrý den,
od 18.7. do cca 30.9.2022  bude probíhat malování společných prostor (chodby, sušárny, kočárkárny).
Přesné termíny prováděných práci v jednotlivých vchodech aktuálně sdělíme. V tomto období je potřeba odstranit z chodeb zejména drobné věci (boty, krabice, květiny) a menší kusy nábytku. Skříně a větší kusy nábytku si prováděcí firma odsune a zakryje sama a následně vrátí na původní místo.
Ve vchodech 921 - 922 budou práce zahájeny 18.7., resp. 21.7.2022 (zahájeno vlastní malování).

S pozdravem

Výbor SVJ11.7.2022

Opravy vjezdů do garáží Kuttelwascherova - 3.etapa
od 13.7. nebo 14.7. 2022  začne nástup prací na 3. etapě oprav vjezdů do garáží Kuttelwascherova - vchody 923-921. Práce budou trvat cca 10 – 14 dní.

S pozdravem

Výbor SVJ30.6.2022
Změna dodavatele tepelné energie pro SVJ - smlouva
Smlouva o dodávce tepla - Teplo pro Prahu


27.6.2022
Dobrý den,
společnost Veolia nás informovala o prodloužení plánované odstávky vody v ulici Kuttelwascherova, která proběhne ve dnech od 9.7.2022 od 00:10 do 17.7.2022 do 23:50.
Odstávka teplé vody aktualizace

20.6.2022

Dobrý den,
společnost Veolia nás informovala o plánované odstávce teplé vody v ulici Kuttelwascherova, která proběhne ve dnech od 9.7.2022 od 00:10 do 15.7.2022 do 23:50.
Odstávka teplé vody

S pozdravem

Výbor SVJ16.6.2022

Dobrý den,
chtěli bychom těm, kteří tak dosud neučinili připomenout, že 30.6.2022 končí termín pro odevzdání úředně ověřené plné moci k podpisu kupní smlouvy na nákup pozemků a pro úhradu podílu na dohodnuté kupní ceně na účet Společenství podle instrukcí, které všichni obdrželi.

Pokud máte k výše uvedenému jakékoli dotazy a nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Výbor Společenství vlastníků Kuttelwascherova 921 - 9299.6.2022

Změna dodavatele tepelné energie pro SVJ
Dopis o změně


1.6.2022

Opravy vjezdů do garáží Kuttelwascherova

Dobrý den,
na základě dotazu na Magistrát hl. m. Prahy v souvislosti s umístěním stavebního materiálu v ulici nám bylo dnes sděleno, že od zítřka začne celková oprava vjezdů do garáží a položení betonové dlažby místo současným zatravňovacích dlaždic (stejné jako proběhlo v ulici Fejfarova).

Pozemky vjezdů i vlastní vjezdy jsou ve vlastnictví Magistrátu. Také náklady na opravu vjezdů půjdou zcela k tíži Magistrátu.

Celá akce bude rozdělena do tři etap s orientačními termíny:

1. etapa vchody 929-927, nástup prací 2.6.2022

2. etapa vchody 926-924, nástup prací 15.6.2022

3. etapa vchody 923-921, nástup prací 29.6.2022

Termíny jsou orientační (bude záležet na klimatických podmínkách a rozsahu prací u jednotlivých vjezdů) a budou postupně upřesňovány.

V průběhu prací budou postupně, vždy na části ulice Kuttelwascherova, osazeny značky zákazu zastavení, aby zde mohla parkovat stavební technika.

Prosíme vlastníky/uživatele garážových stání, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím o průběhu akce, aby nedocházelo k problémům s vyjížděním vozidel přes opravované vjezdy.

Děkujeme

Výbor SVJ20.5.2022

Dobrý den,

na základě souhlasu Rady hlavního města Prahy s úplatným převodem pozemků pod objekty č.p. 921-929 v ulici Kuttelwascherova do podílového spoluvlastnictví všech vlastníků byl bydlícím vlastníkům doručen do jejich poštovních schránek variantní postup přípravy kupní smlouvy s uvedením konkrétní částky úhrady a platebních údajů – viz příloha vzor.
Příloha vzor

Vlastníci nebydlící v ul. Kuttelwascherova obdrží postup přípravy kupní smlouvy poštou.

S pozdravem

Výbor SVJ4.5.2022
Opravy vjezdových ploch před garážemi v ulici Kuttelwascherova

Jak jsme informovali na shromáždění SVJ 2.5.2022, zažádali jsme jménem našeho SVJ Magistrát hl. m. Prahy (vlastníka pozemků) o opravy vjezdových ploch (před garážemi) v ulici Kuttelwascherova.

Dnes jsme obdrželi odpověď:

 Dobrý den,

k níže uvedené žádosti Vašeho společenství vlastníků jednotek ve věci opravy vjezdových ploch na pozemku parc.č. 232/159 v k.ú. Černý Most sdělujeme:

Podnět k opravě předmětných ploch na pozemku parc.č. 232/159 v k.ú. Černý Most již odbor HOM MHMP eviduje. Na základě obdrženého podnětu bylo správcem provedeno místní šetření.

V návaznosti na provedené místní šetření  vydal odbor HOM MHMP dne 29.4.2022 správci pozemku souhlas s opravou dle cenových nabídek a oprava byla zařazena do plánu oprav.

Po obdržení informace o termínu realizace opravy Vás budeme informovat.

 S pozdravem

 Jana Kubínová, referentka správy majetku

Jakmile informace o konkrétním termínu realizace opravy obdržíme, budeme vás o něm informovat. Způsob oprav by byl zřejmě stejný, jak nyní probíhá v ulici Fejfarova.

S pozdravem

Výbor SVJ22.4.2022
Optická datová síť - nabídka pro náš objekt Kuttewascherova 921-929
Nabídka pana Daniela Filípek - zástupce T-mobile 

Vážení obyvatelé bytových jednotek,

v rámci zkvalitňování telekomunikačních služeb je déle než rok ve vašich vchodech vybudovaná a spuštěná  optická datová síť.

Proč se výstavba optické sítě buduje v oblasti bytových jednotek?

Optická datová síť zásadně ovlivňuje kvalitu rychlosti, bezpečnost a stabilitu v rámci domácího datového připojení.
Pracuje na principu vedení rychlosti světelným paprském ve skleděném optickém vláknu.

Několikanásobně vyšší rychlost už v základu více či méně snižuje měsíční náklady na provoz domácí datové sítě.

Pro běžného uživatele v rámci domácího internetového využití:

 1. Bytová jednotka má vlastní optické připojení formou optického vlákna
 2. Optické vlákno má kapacitu rychlosti do 10.000Mbs / v současné době se pouští 3 základní rychlosti:
 • 250Mbs / 250Mbs / Standardní využití pro běžnou 4 člennou rodinu, který využává internet v rámci mobilů / 1 televize / 1-2 počátačů pro základní uživatelské potřeby /
 • 500Mbs / 500Mbs / Využití pro rodinu, kde je kladený důraz na kvalitu rychlosti v rámci herních konzolí / pracovních konferenčnách hovorů / distančná výuky atd.
 • 1000Mbs / 500Mbs / Pro náročnější domácnost, kde je využávané datové připojení v rámci práce, většího počtu počítačů.

U optické sítě není potřeba navyšovat rychlost pro lepší kvalitu signálu

 •             Pro běžného uživatele: Minimální rychlost zajistí stabilní a zabezpečené využívání internetu  s nízkými náklady bez ohledu, kolik přístrojů je na internetovou síť napojeno ( Počítače, tablety, televize, mobily atd)
 •             Pro uživatele s požadavky na příchozí a odchozí rychlost dat: V rámci optické sítě je rychlost dat souměrná. 250Mbs/250Mbs    500Mbs/500Mbs    1000Mbs/500Mbs
 •             Instalace optického vlákna: Instalace a napojení na optickou síť je bezplatné. Umístění modemu a optického bodu je možné instalovat dle přání klienta. Doporuřuje se tuto otázku řešit individuálně v rámci osobní konzultace. Instalace nevyžaduje zásadní a složité stavební zásahy.
 •            Možnosti využití dalších služeb v rámci přechodu na optickou síť: Televize, mobilní tarify a další služby. Tuto otázku lze řešít individuálně s možností čerpání slev v rámci Magenty. 

                      Klienti T-mobile mohou využít díky optické síti založení Magenty nebo její rozšíření. Individuální řešení v rámci osobní konzultace.

Ceny Optického internetu:

Základní ceny je možné nalézt na našich internetových stránkách včetně oficiální slevové akce.

Z výše uvedeného bych vám, obyvatelům bytových jednotek doporučil, před případným objednáním optické přípojky, osobní konzultaci. Individuální řešení ve většině případů vede k optimalizaci dosavadních datových služeb a tím ke snížení měsíčních nákladů.

Pro více informací jsem k dispozici jak na telefonu tak i osobně po sjednání osobní konzultace.

Daniel Filípek - Obchodní konzultant pro T-mobile / osobně

M: +420 776 771 737

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.20.4.2022

Dobrý den,

dne 2.5.2022 proběhne od 19 hod. v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most) zasedání shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Kuttelwascherova 921-929.

Pozvánka a materiály k jednotlivým bodům programu jsou  uvedeny níže.

Všichni vlastníci jsou srdečně zváni

Výbor SVJ

Pozvánka shromáždění SVJ 20220502
623 příloha k účetní závěrce 2021
623 Rozvaha k 31.12.2021
623 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
Kupní smlouva - prodej pozemků
Plná moc - prodej pozemků
odhad ceny CCTV
plány - vchody
Návrh usnesení k bodu 5.16.4.2022
Návrh kupní smlouvy pro pozemky pod bytovými domy Kuttelwascherova

Dobrý den,

na základě rozhodnutí na shromáždění vlastníků jednotek Kuttelwascherova 921-929 ze dne 28. 6. 2021 5. byla schválena koupě pozemků parc. č. 232/52-60, k.ú. Černý Most (pozemky zastavěné bytovými domy) za velmi výhodnou cenu 147 Kč/mpozemku.

Podle schváleného mandátu výbor SVJ zažádal Magistrát hl. m. Prahy od odkup pozemků v jejich vlastnictví a složil zálohu na prodejní cenu.

Nyní nám právní kancelář zastupující Magistrát zaslala návrh kupní smlouvy a vzory plné moci.

Magistrát požaduje uzavření kupní smlouvy s každým spoluvlastníkem.

Pro zjednodušení této procedury zasílá právní kancelář návrh plné moci pro pana Jana Sobotku, předsedu SVJ, ke zplnomocnění zastupování spoluvlastníků před Katastrálním úřadem pro úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy.

Celková kupní cena za pozemky bude rozpočítána na jednotlivé byty a nebytové jednotky (garážová stání) podle podílu jejich plochy na společných částech domu.  

Konkrétní částky pro jednotlivé spoluvlastníky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

Naše SVJ zahrnuje 9 vchodů se 72 byty a 70 jednotlivými garážovými stáními.

Při rozpočítání celkové kupní ceny 375 438 Kč podle plochy bytu/stání vychází cena za jednu jednotku:

Byt                    - cca 4 370 Kč (malé rozdíly ve výměrách u velikosti sklípků)

Garážové stání - cca 860 Kč (jedná se pouze o garážová stání převedená do osobního vlastnictví, ne o stání v pronájmu od Bytového družstva)

V příloze zasíláme návrh Kupní smlouvy a Plné moci.

Prosíme o případné připomínky k jejich textaci.

Děkujeme a s pozdravem

Výbor SVJ

PLNÁ MOC - Kuttelwascherova 921-929
Kuttelwascherova - Černý Most rev. JT
převáděné pozemky
schválený prodej
16.2.2022
Návrh na zvýšení měsíční výše krátkodobých záloh - Kuttelwascherova - výsledek hlasování
V příloze je uveden výsledem hlasování vlastníků  jednotek mimo zasedání shromáždění ohledně zvýšení krátkodobých záloh na dodávky teplé vody a tepla a zvýšení krátkodobé zálohy na poplatek za svoz odpadu vzhledem k avizovaným stoupajícím cenám dodavatelů.
Návrh na zvýšení měsíční výše krátkodobých záloh - Kuttelwascherova - výsledek hlasování

Návrh usnesení byl přijat. Pro návrh hlasovalo 71,43% ze všech spoluvlastnických podílů.

Výbor SVJ děkuje všem, kteří pochopili potřebu akutního řešení a návrh podpořili.
Dále  avizujeme, že předpisy, v intencích schváleného, tj. u bytů zvýšení zálohy na teplo a teplou vodu o 30 % a u všech jednotek (byty, garáže) zvýšení  zálohy na odvoz odpadů o 70,-Kč/měsíc (byt), resp. o 17,50 Kč/měs. (garážové stání), obdrží vlastníci od správce (SBD Praha) poštou do konce příštího týdne.

Ještě jednou děkujeme a s pozdravem

Výbor SVJ9.2.2022
Upozorňujeme, že pro platnost hlasovacích lístků (hlasování per rollam o návrhu na zvýšení měsíční výše krátkodobých záloh) je nutné vyplněné formuláře odevzdat nejpozději do 15. 2. 2022  do schránky společenství na adrese: Kuttelwascherova 928/15 Praha 9 – Černý Most, 190 09.

Hlasovací lístek

Děkujeme
Výbor SVJ


1.2.2022
Autovrak na parkovišti u ulice Kuttelwascherova
Autovrak

28.1.2022
Informace o průběhu procesu prodeje pozemků pod domem Kuttelwascherova od Magistrátu - schválení zastupitelstvem
Informace o průběhu procesu prodeje pozemků - schválení zastupitelstvem


18.1.2022
Informace o průběhu procesu prodeje pozemků pod domem Kuttelwascherova od Magistrátu
Informace o průběhu procesu prodeje pozemků pod domem Kuttelwascherova


18.1.2022
Informace o změně poplatků za komunální odpad od 1.1.2022
Informace o změně poplatků za komunální odpad 2022


18.1.2022
Informace o navýšení cen tepelné energie od 1.12.2021
Zvýšení cen tepelné energie 20226.1.2022
Informace o změně způsobu vyúčtování záloh za rok 2021
Zástupci Stavebního bytového družstva Praha nás informovali o změně způsobu vyúčtování záloh za rok 2021:

Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se změnil i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Jednou z významných změn je novelizace § 1186 odst. 2 občanského zákoníku, který nově upravuje přechod dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele jednotky, což společenství umožňuje efektivněji vymáhat své pohledávky.

Při vyúčtování záloh za rok 2021 vystaví správce vyúčtování pouze na vlastníka, který bude ke dni vyhotovení vyúčtování veden v katastru nemovitostí jako vlastník jednotky, tj. správce již nebude rozdělovat vyúčtování na všechny vlastníky, kteří jednotku vlastnili v průběhu kalendářního roku. Vypořádání vzájemných vztahů je záležitostí nového a původního vlastníka. Výjimkou z uvedeného postupu mohou být pouze případy zákonem upravené, např. nesplnění podmínek uvedených  v § 1186 občanského zákoníku, nebo v případě nabytí jednotky exekucí, kdy na nového vlastníka dluhy nepřecházejí.

Pro informaci níže připojuji platné znění § 1186 občanského zákoníku:

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.

Na Portálu o bydlení https://www.portalobydleni.cz/tema-sprava-bytovych-domu/, část „Přechod dluhů a závazků v bytovém spoluvlastnictví“, naleznete k uvedené problematice i komentář předsedy družstva Mgr. Kroha.

V případě nejasností kontaktujte paní účetní Procházkovou:

Klára Procházková
účetní skupina „C“

Stavební bytové družstvo Praha
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8
+420 737 143 746

S pozdravem

Výbor SVJ29.12.2021

Úhrada členského příspěvku člena Stavebního bytového družstva Praha

Vážená paní / vážený pane, vážení členové družstva,

dovoluji si Vám tímto připomenout povinnost člena družstva uhradit členský příspěvek SBD Praha (dále také jen „družstvo“).

Podle čl. 15 odst. 2 stanov družstva je člen družstva – vlastník povinen uhradit členský příspěvek na rok dopředu, a to vždy nejpozději 31. ledna příslušného kalendářního roku. Členský příspěvek pro rok 2022 lze uhradit:

 • převodem či složenkou na bankovní účet SBD Praha č. 2300328277/2010 s uvedením Vašeho členského čísla jako variabilního symbolu platby tak, aby platba byla připsána na účet družstva nejpozději 31. 1. 2022
 • dovoluji si upozornit, že z důvodu covidové situace je až do odvolání zrušen návštěvní den. Proto nebude možné hradit členský příspěvek hotově v pokladně družstva tak, jako obvykle. Aktuální situaci můžete sledovat na webových stránkách družstva www.sbdpraha.cz.

Výše ročního členského příspěvku se nemění a činí pro členy družstva – vlastníky částku 120 Kč.

V případě nejasností ohledně členství, nebo Vašeho členského čísla, kontaktujte vedoucí oddělení členské evidence Hanu Pavlíkovou (tel: 739 548 994; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

V případě nejasností ohledně úhrady členských příspěvků kontaktujte účetní Lucii Valterovou na telefonu 739 548 997 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Pro úplnost informace uvádím, že členů družstva – nájemců se výše uvedená informace netýká, protože jejich roční členský příspěvek ve výši 120 Kč je hrazen společně s úhradou nájemného.

Děkuji za pochopení a přeji vše dobré v roce 2022.

Mgr. Martin Kroh v. r.

předseda představenstva                                                                                 

V Praze, dne 28.12.202117.12.2021

Upozornění:
Projektant Ing. Verner, který zpracovával projekt prodloužení lodžií na jižní fasádě nás ústně informoval, že na prodloužené části lodžie (ocelová konstrukce) by neměly být umístěny, z hlediska únosnosti,  žádné předměty, které by nadměrně zatěžovaly tuto prodlouženou konstrukci.

Prosíme o dodržování tohoto požadavku.

Děkujeme

Výbor SVJ11.11.2021

Kolaudační souhlas s užíváním stavby akce "Revitalizace jižní části objektu".
Dne 11.10.2021 byl vydán kolaudační souhlas na stavbu prodloužení lodžií, zateplení jihovýchodního průčelí bytového domu, výměna a posunutí garážových vrat ul. Kuttelwascherova čp. 921-929, Praha 9 - Černý Most.
Kolaudační souhlas

11.11.2021
Informace úpravě výše odměny správce v roce 2021  
Odměna správce 2021


1.10.2021

Začátek topné sezóny

Dobrý den, v rámci havarijní opravy některých uzavíracích ventilů na topné soustavě, bylo nutné tento týden některé ventily vyměnit a vypustit topné médium. Výměna proběhla a nyní začíná být systém opět napouštěn do neděle 3.10.2021. Od pondělí 4.10.2021 již bude zahájena topná sezóna.

V této souvislosti bychom chtěli požádat vlastníky bytů  v nejvyšších podlažích, aby o víkendu, případně i následující týden, opakovaně prováděli odvzdušnění topení.

Děkujeme, výbor SVJ8.9.2021
Dobrý den, dnes ve středu 8.9.2021, z důvodu havarijní výměny ventilu ve výměníku, nepoteče cca od 12 do 16 hod. teplá voda.

 Výbor SVJ21.7.2021

Závady na konstrukci lodžií Kuttelwascherova – vyjádření firmy 7points

Dobrý den, pro informaci uvádíme v příloze vyjádření Technického a zkušebního ústavu ohledně zatékání do lodžií při hnaném nebo přívalovém dešti, které nám zaslala firma 7points.

Výbor SVJ

Závady na konstrukci lodžií Kuttelwascherova19.7.2021
Závady na konstrukci lodžií Kuttelwascherova

Dobrý den, děkujeme za zaslání vašich připomínek, které jsme již zaznamenali od několika vlastníků.

Po konzultaci se zástupcem dodavatele nám bylo sděleno, že vlastní zasklení nemá charakter vodotěsné konstrukce proti hnanému dešti. Nicméně je nepříjemné, že pod stříškou u žeber může docházet k odkapávání a na horním madle zábradlí se tvoří louže. Lze tomu zabránit dodatečným zatmelením styku madla zábradlí a spodní nosné lišty zasklení. V rámci odstraňování záručních závad, budeme i tento problém (dále např. škrábance, popraskané spáry) s GD stavby řešit a dáme vám následně vědět, kdy a jak by se oprava prováděla.

Ing. Petr Hovorka – místopředseda SVJ7.7.2021

Odstávka teplé vody

od 8.7.2021 (čtvrtek)  do 18.7.201 (neděle) nepoteče kvůli pravidelné údržbě – odstávce teplá voda.

Omlouváme se, že o této záležitosti neinformujeme s náležitým předstihem, ale bohužel jsme se tomto dozvěděli oficiálně až dnes.

Výbor SVJ11.6.2021

Dne 28.6.2021 proběhne od 19 hod. v Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most) zasedání shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Kuttelwascherova 921-929.

Pozvánka, vzor plné moci k zastoupení na zasedání a materiály k jednotlivým bodům programu jsou  uvedeny níže.

Poznámka: na Pozvánce je, kvůli tiskové chybě, uveden termín konání 28.6.2020, správný termín je samozřejmě 28.6.2021.

Všichni vlastníci jsou srdečně zváni

Výbor SVJ

Pozvánka shromáždění vlastníků 28_6_2021
Plná moc k zastoupení
Nabídka Kuttelwascherova VCP vstupy dlažby+obruby
Nabídka CCTV
CCTV plány - umístění kamer
CCTV plány - vchody kamery15.3.2021
V sekci webu "Revitalizace jižní části objektu" je nově umístěna souhrnná zpráva o aktuálním stavu tohoto projektu.

15.1.2021
SBD Praha upozorňuje své klienty, že v těchto dnech zaregistrovali na bytových domech klientů pohyb skupiny osob,  které se prezentují jako společnost provádějící bezplatný servis seřízení oken v bytových jednotkách po údajné předchozí dohodě se statutárním orgánem domu či jeho správcem.
Avizují tímto, že se dosud v indikovaných případech jednalo o informaci, která se nezakládala na pravdě.
Vyzývají tímto k obezřetnosti před umožněním vstupu těchto osob do domu či bytu.

15.1.2021
Obdrželi jsme nabídku na možnost zapojení světel a zásuvky na lodžiích viz níže.
V případě zájmu prosím kontaktujte výbor SVJ kvůli dohodnutí termínu s panem Novotným.
Zapojení by mohlo začít již příští týden, ideálně čtvrtky a pátky, případně i sobota. 

Nabídka elektro lodžie9.1.2021

V týdnu od 11.1.2021 bude probíhat montáž zasklení v 2. sekci (č.p. 926-924).
V pondělí budou na jednotlivé lodžie navezeny prvky zasklení (z plošiny umístěné před domem).
Následující dny bude provedena vlastní montáž zasklení na lodžii podle domluveného harmonogramu (z vnitřku lodžie).

V průběhu ledna bude probíhat výměna garážových vrat v 1. sekci (č.p. 929-927).
Napřed bude namontován rám konstrukce nových vrat (současná vrata zůstanou funkční).
Teprve až bude rám osazen, zaměří dodavatel přesně otvor vrat pro výrobu vlastních vrat (prosíme o zvýšenou opatrnost při vyjíždění z garáží, protože rozsah otevírání vrat bude částečně omezen).
Po výrobě dojde k osazení nových vrat a současnému odstranění starých vrat (bude to záležitost jednoho dne).
Nakonec dojde u opravám betonových vjezdů do garáží (v místech vrat), které jsou mnohde poškozené. Tyto opravy a následné dobetonování by mělo omezit vjezd/výjezd z garáži na den, max. dva dny.
O přesných termínech osazení vrat a oprav vjezdů vás budeme dopředu informovat. Výbor SVJ


11.12.2020
Na základě kontrolního dne (10.12.2020) je dodavatelem přislíbeno dokončení lodžií a odstranění lešení i ze III. sekce do 23.12.2020.
Zasklení lodžií II. sekce je plánováno max. do konce ledna 2021, zasklení III. sekce do konce února 2021. 

18.11.2020
Z důvodu karantény subdodavatele firmy Belstav (konkrétně zámečnická firma) došlo k cca 7 – 10 dennímu posunu dokončení prací II. a III. sekce v rámci revitalizace jižní části našeho bytového objektu.

Konkrétně tento týden budou dokončeny práce na II. sekci a o víkendu, nebo začátkem příštího týdne bude demontováno lešení.

 V III. sekci budou tento týden dovezeny a měly by začít být i montovány svislé konstrukce prodloužení a oplechování okrajů lodžií. Následně budou provedeny hydroizolační stěrky na podlahách lodžií a po vyzrání bude položena dlažba. Během prvního týdne v prosinci by měla začít montáž zábradlí, následně zasklení a dokončovací práce. Předpokládáme, že nejpozději 20.12. by proběhla demontáž lešení.

 26.11 – 1.12. bude probíhat zasklení žaluzií I. sekce.

O aktuálních termínech nebo závažných změnách budeme informovat na webových stránkách SVJ.

 
7.10.2020

V sobotu 10.10.2020 a v neděli 11.10.2020 firma Belstav začne odstraňovat lešení z první sekce (č.p. 929-927) v ul. Kuttelwascherova.

Při demontáži lešení bude možné, že vzhledem k dočasnému skladování lešení v některých vjezdech do garáží, nebude možné vjíždět / vyjíždět z daných garáží.

Chtěli jsme vás proto požádat, abyste v těchto dnech parkovali mimo garáž (v případě, že budete chtít auto používat). Mohlo by se vám stát, že byste nemohli auta z garáže použít. 

Demontáž lešení by měla probíhat ráno od cca 7 hodin do večera. Přes noc by vjezdy měly být volné, s možností parkování v garážích.

 V sobotu začne demontáž od č.p. 929.17.7.2020
Oznámení o přerušení dodávek teplé vody od 10. do 17.8.2020.
Oznámení o přerušení dodávek teplé vody
Pozn.: v oznámení jsou uvedena odběrná místa v ulici Vybíralova, ale dotazem na Veolii nám bylo potvrzeno, že se termín týká i ulice Kuttelwascherova.

30.6.2020
Informace o Smlouvě o správě společných částí s SBD Praha vč. úpravy výše odměny správce v roce 2020  
Smlouva o správě společných částí
Příloha č. 1 ke Smlouvě o správě společných částí
Ceník dalších administrativních služeb SBD
Úprava výše odměny správce 2020                                                                                                                                                                       


20.6.2020
Upozornění SBD o povinnostech SVJ ohledně BOZP - zajištění osob proti pádu z výšky (střechy objektu)
Upozornění


9.6.2020

P O Z V Á N K A na zasedání shromáždění vlastníků SVJ Kuttelwascherova 24. 6. 2020 od 19 hod., Galerie 14
Pozvánka

Výbor SVJ

                                                                                                                                                     
18.2.2020

Dobrý den,
ve čtvrtek 20.2.2020 nepoteče v době od 8 do 11 hod. teplá voda z důvodů výměny filtrů ve výměníku.

Výbor SVJ


18.2.2020

Závada odstraněna                                                                                                                                                                                  

17.2.2020
Dobrý den,

otevírání dveří u schránek v domě 927 je nefunkční, používejte prosím zadní vchod.

Závada je nahlášena k opravě.

S pozdravem

Ivan Korčák

 Vážení vlastníci a nájemníci,

abychom vás mohli v co nejkratším termínu a nejspolehlivějším způsobem informovat o důležitých informacích ohledně našeho SVJ, zejména např. o odstávkách vody, poruchách dodávky elektrické energie, STA a pod., žádáme vás ( ti, kteří tak ještě neučinili) o sdělení vaší e-mailové adresy, případně mobilního telefonu a to na náš e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Děkujeme

Výbor SVJ